Kontakty:

Internet - lokalizace a tvorba prezentaci

Lokalizace internetových stránek

Lokalizace je vlastně vytvoření jazykové mutace, překlad Vašich stránek, v tomto případě do nebo z polštiny. Věcný obsah a formátování stránek zůstává zachováno a jediným rozdílem je pouze jazyk, jehož prostřednictvím stránky se čtenáři komunikují. Nelze však hovořit o pouhým překladu - kompletní lokalizační proces zahrnuje mezi jinými i lokalizaci grafických a multimediálních prvků obsahujících text.

Vytvoření jazykové mutace je nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak rozšířit počet Vašich čtenářů, zákazníků či potenciálních investorů. Rozsah překladu záleží na Vaších požadavcích - nejběžnějším řešním je selekce jen několika relevantních stránek, jejichž přeložením vznikne zjednodušená mutace Vaší webové prezentace. Existují dvě možností průběhu překladů:

  • kódové: převzetí stránek ve výchozím formátu obsahujícím zdrojový kód a poskytnutí všech (pro překlad nezbytných) grafických či multimediálních podkladů;
  • textové: předání jen textů zobrazujících se na stránkách - tyto po překladu budou poslané zpět ke zpracování Vaším webmasterem.

Tvorba nové prezentace nebo její aktualizace:

Nabízím tvorbu nových internetových prezentaci (stránek), jak v polštině tak i v češtině, včetně grafických a designerských práci a SEO. Mám bohaté zkušeností z prostředí HTML, CSS a PHP a v případě větších projektů spolupracují s dalšími odborníky v této oblastí.


Gdańsk - Stare Miasto (zdroj: Urząd Miejski w Gdańsku)