Kontakty:

Cenová nabídka

Cena je uváděná za 1 normostranu (NS, tj. za 1800 znaků včetně mezer). Přesná cena je stanovena na základě rozsahu, odbornosti, obtížnosti a doby zpracování překladu.

Překlady:

Obecné texty:

  • polština - čeština: 330 Kč/NS
  • čeština - polština: 330 Kč/NS

Odborné texty:

  • polština - čeština: 370 Kč/NS
  • čeština - polština: 370 Kč/NS

Internet:

Překlady:

  • textové: viz výše
  • kódové: dle dohody
  • aktualizace a jazyková správa stránek: dle dohody

Tvorba internetových stránek:

  • dle složitosti a použité technologie - dohodou

Tlumočení:

  • od 700 Kč/h
  • kompenzace ztrátového času (cesta, přestávky mezi jednáními apod.) - dohodou

Warszawa v noci